VERTALEN

Het werken als vertaler is interessant en ontzettend leerzaam. Door de diversiteit aan opdrachtgevers krijg ik zeer uiteenlopende onderwerpen voorgeschoteld. Variërend van interne communicatie voor de overheid, webcontent, marketing teksten, draaiboeken en financiële stukken. Maar ook officiële documenten die ik beëdig met mijn vertalersstempel, zodat deze bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden in rechtszaken.

Alle informatie behandel ik uiteraard discreet en vertrouwelijk.

Elke brontekst is op een ander niveau geschreven, de kunst is om dit over te nemen in de vertaling. Soms kom je teksten tegen die spelfouten of zelf verzonnen woorden bevatten of veel te langdradig zijn; dan maak ik (in overleg met u) er alsnog iets moois van. Tijdens het vertalen ben je soms ook heel wat tijd kwijt aan informatie verzamelen; voor sommige onderwerpen of terminologie moet je nu eenmaal op onderzoek uitgaan wat de schrijver er precies mee bedoelt. De ene vertaling kost dus meer tijd dan de andere en snel vertalen komt de kwaliteit nooit ten goede.

De verscheidenheid aan opdrachten maakt vertalen zo enorm afwisselend en dat zorgt ervoor dat het elke keer een plezier is om aan te werken!

Beëdigde vertaling

Ik ben beëdigd door de rechtbank in Alkmaar. Hierdoor kan ik een beëdigde vertaling maken, die u ervan verzekert dat het document 100% exact is vertaald. Dit kan gaan om een officieel of een juridisch document, zoals een akte, diploma of bewijsstuk. Kenmerken van deze bijzondere vertalingen zijn:

* De tekst moet exact vertaald zijn, ik kan niet interpreteren.

* De vertaling is altijd een fysiek document dat je vast kunt houden. Een digitale vertaling kan daarom nooit beëdigd zijn.

* Ik beëdig het document met mijn handtekening, stempel en verklaring van volledigheid. De bron- en doeltekst en de verklaring bevestig ik aan elkaar.

* Het pakket aan documenten stuur ik per aangetekende post of per koerier naar het gewenste adres.

-   Mail mij uw brontekst en wensen en ik neem contact met u op!   -