TRANSCRIPTIE

Transcriptie is het omzetten van gesproken tekst in geschreven tekst. Dit doe ik in het Nederlands en het Engels, mits de gesproken tekst geen zwaar of zeldzaam dialect betreft.
Voor deze discipline is het van belang dat ik me goed kan concentreren en er weinig tijdsdruk is. Ook de context van de opname is essentieel.

Transcripties kan ik op twee manieren uitvoeren:

Letterlijk
Hierbij schrijf ik alles letterlijk op zoals het is uitgesproken. Dus ook bijvoorbeeld ook de uitingen "ehhh..", lange stiltes en zuchten.

Woordelijk
Hierbij schrijf ik in heldere zinnen op wat er is gezegd.

-   Uiteraard behandel ik al uw opdrachten zeer discreet.   -